Samstarf heimilis og skóla

Niðurstöður rannsókna sýna að stuðningur foreldra og þátttaka þeirra í skólastarfi skiptir miklu máli fyrir námsárangur barna og líðan. Velferð nemenda verður því best tryggð í góðu samstarfi foreldra og skóla. Foreldrafundir eru að hausti í hverjum bekk auk sameiginlegra skemmtana foreldra og nemenda. Nemendur mæta í viðtöl tvisvar á ári með foreldrum sínum. 

Lögð er áhersla á gott upplýsingaflæði til foreldra í gegnum tölvusamskipti. Foreldrar hafa fengið lykilorð að Mentor sem veitir þeim aðgang að ýmsum upplýsingum sem varðar þeirra börn.