Laus störf

22.04.2023

Grunnskóli Fjallabyggðar leitar að liðsauka í frábæran hóp starfsmanna skólans. Leitað er eftir einstaklingum sem eru tilbúnir til að viðhalda og byggja upp öflugt skólasamfélag af dugnaði og atorku samkvæmt gildandi fræðslustefnu, með virðingu, metnað og gleði að leiðarljósi.

Grunnskóli Fjallabyggðar er ríflega 200 nemenda skóli með starfsstöðvar í Ólafsfirði og á Siglufirði. Nánari upplýsingar um skólann má finna á http://grunnskoli.fjallabyggd.is/ Nánari upplýsingar um Fjallabyggð er að finna á heimasíðunni www.fjallabyggd.is

Gildi skólasamfélagsins í Fjallabyggð eru: Kraftur – Sköpun – Lífsgleði

Eftirtaldar stöður eru lausar til umsóknar:

· Kennarastöður:

o Meðal kennslugreina er hönnun og smíði, textílkennsla á yngra stigi, heimilisfræði á eldra stigi og umsjónarkennsla.

 

Ráðið er í stöðurnar frá 1. ágúst 2023.

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi viðkomandi fagfélags og Sambands íslenskra sveitarfélaga.

 

Menntunar- og hæfniskröfur:

· Leyfi til að nota starfsheiti viðkomandi fagstéttar: kennari 

· Reynsla af kennslu eða viðkomandi fagstarfi í grunnskóla er æskileg

· Góð kunnátta á notkun tölvu- og stafrænna lausna í skólastarfi

· Færni í að vinna í teymum og að fjölbreyttum verkefnum

· Skipulögð vinnubrögð, sjálfstæði og frumkvæði, góðir samskiptahæfileikar og þjónustulund.

Umsókn um starfið skal fylgja starfsferilsskrá og afrit af leyfisbréfi, kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar með rökstuðningi fyrir hæfni viðkomandi í starfið ástamt upplýsingum um tvo umsagnaraðila. Viðkomandi þarf að gefa heimild til upplýsingaöflunar úr sakaskrá. Umsóknum skal skila á netfangið erlag@fjallaskolar.is Öllum umsóknum verður svarað. Umsóknir gilda i sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út. Fjallabyggð áskilur sér rétt til að hætta við ráðningu í einstaka stöðu og/eða auglýsa að nýju.

Upplýsingar um störfin veitir Erla Gunnlaugsdóttir skólastjóri Grunnskóla Fjallabyggðar í gegnum netfangið erlag@fjallaskolar.is eða síma 865-2030.

 

Umsóknarfrestur er til og með 27. maí 2023

 

14.04.2023

Staða umsjónarmanns við Grunnskóla Fjallabyggðar er laus til umsóknar (ath! ráðið var í stöðuna þann 15.05.2023)

Starf umsjónarmanns við Grunnskóla Fjallabyggðar, starfsstöðina á Siglufirði er laust til umsóknar frá og með 1. júní 2023 eða eftir samkomulagi. Um er að ræða 100% starf.

Leitað er að starfsmanni með góða hæfni í samskiptum við börn og fullorðna, þolinmæði og útsjónasemi.

Menntun og reynsla:

· Réttindi til að aka bifreið fyrir 16 farþega auk ökumanns

· Iðnmenntun er kostur

· Reynsla af starfi með börnum er mikill kostur

 

Starf umsjónarmanns felur í sér að:

· starfa við og hafa umsjón með húseignum, tækjum og innanstokksmunum.

· taka þátt í ræstingu skólahúsnæðis ásamt skólaliðum.

· sjá um opnun/lokun húsnæðis og hafa eftirlit með húsnæðinu utan skólatíma ásamt því að annast lítilsháttar viðhald.

· hafa samskipti við iðnaðarmenn vegna viðhalds skólahúss

· annast gæslu á göngum skólans og skólalóð.

· sjá um að panta og taka á móti vörum.

· aka nemendum skólans í íþróttahús eða önnur hús skólans til að sækja kennslu.

· sendast og sækja aðföng.

 

Laun skv. kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag.

Nánari upplýsingar veitir skólastjóri, Erla Gunnlaugsdóttir í gegnum netfangið erlag@fjallaskolar.is  eða í síma 8652030

Umsókn um starfið, ásamt nöfnum tveggja meðmælenda, starfsferilskrá og eða greinargerð um með hvaða hætti umsækjandi uppfyllir kröfur auglýsinga, sendist á netfangið erlag@fjallaskolar.is 

Umsóknarfrestur er til og með 3. maí.

 

 

09.02.2023

Engar lausar stöður í augnablikinu.

 

29.01.2023

Skólaliða vantar til starfa tímabundið í Grunnskóla Fjallabyggðar

Um er að ræða afleysingu til 7. júní, 100% starf og þarf viðkomandi að geta hafið störf sem fyrst. Staðsetning starfsins er í skólahúsinu á Siglufirði. Starfið er mjög fjölbreytt þar sem áhersla er lögð á mannleg samskipti bæði við börn og fullorðna, aðstoð við nemendur við hinar ýmsu þarfir í daglegu skólastarfi, gæsla í útiveru, aðstoð í matsal og almenn þrif.

Umsóknum skal skilað ásamt kynningarbréfi og ferilskrá á netfang skólastjóra, erlag@fjallaskolar.is

Umsækjandi þarf að veita leyfi til upplýsingaöflunar úr sakaskrá.

Allar upplýsingar fást hjá skólastjóra, Erlu Gunnlaugsdóttur, í síma 4649150/8652030.

 

 

06.10.2022

Engar lausar stöður í augnablikinu.

 

29.08.2022

Stuðningsfulltrúa vantar til starfa í Grunnskóla Fjallabyggðar

 


Grunnskóli Fjallabyggðar leitar eftir kröftugum og jákvæðum starfskrafti í vinnu.
Um er að ræða 75% stöðu stuðningsfulltrúa á miðstigi sem staðsett er í skólahúsinu við Tjarnarstíg í Ólafsfirði.
Ráðið er tímabundið í stöðuna.
Umsækjendur þurfa að veita leyfi til upplýsingaöflunar úr sakaskrá.
Áhugasamir hafið samband við Erlu Gunnlaugsdóttur skólastjóra í síma
4649150 eða á netfangið erlag@fjallaskolar.is

 

24.08.2022

Grunnskóli Fjallabyggðar auglýsir eftir starfsmanni í frístund og lengda viðveru

Við leitum að starfsmanni til að starfa í skólahúsið við Norðurgötu á Siglufirði. Um er að ræða starf í frístund og lengdri viðveru sem hefst kl. 13:20 og lýkur kl. 16:00, alla virka daga. Starfið er fjölbreytt og skemmtilegt. Áhersla er lögð á mannleg samskipti við börn og fullorðna. Starfsmaður þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Umsókn um stöðuna skal skilað ásamt yfirliti yfir menntun og starfsreynslu, ásamt nöfnum tveggja umsagnaraðila í tölvupósti á netfang Erlu Gunnlaugsdóttur skólastjóra, erlag@fjallaskolar.is. Umsækjendur þurfa að veita leyfi til upplýsingaöflunar úr sakaskrá. Nánari upplýsingar fást hjá skólastjóra í síma 4649150 eða 8652030